vignet

Laatste update: 2023-11-04
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Vignetbestand. Geeft het vignet op dat voor de aanvraag moet worden gebruikt.

vignette=[ *catId*/] *recId*|[catId/] *file*

catId

Materiaalcatalogus-id (komt overeen met kenmerk::RootId).

recId

Vignet-id (komt overeen met vignet::Id).

file

Relatief pad en naam voor vignetbestand.

U kunt een item voor een vignetkaart of een vignetbestand opgeven. Externe URL's zijn niet toegestaan.

vignette= Kan worden gebruikt als alternatief voor het opgeven van het vignet in het verzoek-URL-pad. Wordt gebruikt om vignetten op te geven als variabelen in sjablonen.

Indien catId niet is opgegeven, wordt de sessiecatalogus gebruikt.

Eigenschappen

Kan overal binnen het verzoek voorkomen. Hiermee overschrijft u het vignet dat is opgegeven met het verzoek-URL-pad.

Standaard

Geen.

Zie ook

Materiaalcatalogi, Aangepaste variabelen

Op deze pagina