ruw

ruwheid van het materiaaloppervlak. Hiermee bepaalt u de relatieve ruwheid van het materiaaloppervlak.

rough= *val*

val

Oppervlakruwheid (0...100 percenten) of -1 om de standaardruwheid te selecteren.

Wordt gebruikt om het 3D-spiegelrendereffect te bepalen. Lagere waarden voor ruwheid produceren doorgaans vloeiender reflectie-effecten. Bij hogere waarden wordt de gereflecteerde afbeelding gerandomiseerd en verspreid.

Elk materiaaltype ( type=) definieert een minimum- en een maximumrendereffect voor spiegeling op basis van ruwheid. Voor sommige materiaalsoorten (bijvoorbeeld wandpapier): rough= heeft een minimale invloed op het uiterlijk van de reflectie, terwijl het effect voor andere materiaalsoorten (bijvoorbeeld steen of keramiek) aanzienlijk groter is.

rough=-1 Stelt de ruwheid in op een server-interne standaardwaarde (40% voor typische materiaaltypen).

Eigenschappen

Materiaalkenmerk. Genegeerd als het vignet geen 3D-reflectiemogelijkheid heeft, als er geen 3D-geometrie aan het doelobject is gekoppeld of als het doelobject geen andere objecten in de scène spiegelt.

Standaard

catalog::Roughness Als het materiaal op een catalogusingang gebaseerd is, anders ongeveer 40%.

Zie ook

type= , gloss=

Op deze pagina