pathEmbed

Paden insluiten. Hiermee geeft u aan of Photoshop-paden die zijn ingesloten in het vignet, moeten worden opgenomen in de reactieafbeelding.

pathEmbed=0|1

Eigenschappen

Request-kenmerk. Wordt genegeerd als het vignet geen padgegevens bevat. De padgegevens worden geschaald naar wid= en/of hei= indien nodig.

Genegeerd als de indeling van de uitvoerafbeelding het insluiten van paden niet ondersteunt. Zie de beschrijving van fmt= voor een lijst met uitvoerafbeeldingsindelingen die paden insluiten ondersteunen.

Standaard

pathEmbed=0, voor het niet insluiten van paden in uitvoerafbeeldingen.

Zie ook

fmt=, wid=, hei=

Op deze pagina