anker

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Afbeeldingsanker (hotspot). Hiermee geeft u het structuurankerpunt (hotspot) van de herhaalbare structuur of het decale materiaal op.

anchor= *x*, *y*

anchorN= *xn*, *yn*

x, y

Pixelverschuiving ten opzichte van de linkerbovenhoek van de bronafbeelding (int, int).

xn, yn

Genormaliseerde verschuiving ten opzichte van het midden van de bronafbeelding (reëel, reëel).

Er wordt een herhaalbare structuur toegepast op een vignetobject, zodat het structuurankerpunt ( anchor=) bevindt zich op de oorsprong van de structuur van het object.

Er wordt een decimale afbeelding toegepast op een vignetobject, zodat het decal-ankerpunt zich op het decal-oorsprongpunt van het object bevindt. De positie van het decimaalteken kan verder worden aangepast met behulp van de pos= gebruiken.

anchorN=0,0 Plaatst het afbeeldingsanker in het midden van de bronafbeelding. anchorN=-0.5,-0.5 of anchor=0,0 zich in de linkerbovenhoek bevindt, en anchorN=0.5,0.5 bevindt zich in de rechterbenedenhoek van de bronafbeelding.

Eigenschappen

Materiaalkenmerk. Genegeerd als align=2of als het materiaal geen herhaalbare structuur, achtergrond of decal is.

Standaard

catalog::Anchor, als het materiaal op een catalogusitem is gebaseerd. Anders, anchor=0,0 (de linkerbovenhoek van de afbeelding) voor herhaalbare structuren en achtergronden, en anchorN=0,0 (het midden van de afbeelding) voor decimalen.

Zie ook

catalogus::Anker , align=

Op deze pagina