align

Laatste update: 2023-05-22
  • Gemaakt voor:
  • Developer
    User

Uitlijning van structuurrenderen. Hiermee geeft u op welke oorsprongpunten door het geselecteerde vignetobject moeten worden gebruikt.

align=0|1|2|3|4|5|6

0

Standaard oorsprong (midden-overeenkomst).

1

Continu overeenkomende oorsprong.

2

Willekeurige uitlijning.

3..6

Door gebruiker gedefinieerde oorsprong.

De renderer past de structuur op het object toe, zodat het structuurankerpunt ( anchor=) samenvalt met het opgegeven punt van oorsprong.

Elk object kan maximaal zes oorsprongspunten definiëren (0, 1, 3, 4, 5, 6). Als een align -waarde wordt opgegeven, maar het corresponderende oorsprongpunt wordt niet gedefinieerd door het vignetobject. Het standaardoorsprongpunt (midden-overeenkomst) wordt gebruikt.

align=2 Geeft willekeurige structuuruitlijning aan, in welk geval anchor= wordt genegeerd.

Meestal gebruikt voor bekledingsmaterialen, mogelijk voor kleding, om de uitlijning van de structuur tussen aangrenzende objecten te beheren.

Eigenschappen

Materiaalkenmerk. Genegeerd als een wand-, kast-, apparaat- of vensterbekledingsframeobject is geselecteerd of als het materiaal geen herhaalbare structuur is.

Standaard

catalog::Alignment, als het materiaal is gebaseerd op een catalogusitem, anders 0 (gecentreerd).

Zie ook

catalogus::Uitlijning , anchor=

Op deze pagina