De opstelling en vormt IR 3.x verenigbaarheidsmodule

U moet opstelling en de IRL 3.x verenigbaarheidsmodule vormen.

  1. Stop <cmdname class="+ topic/keyword sw-d/cmdname "> PlatformServer</cmdname>.
  2. Schakel over naar de map ImageServer voor webapps.
  3. Kopieer de inhoud van de map ir naar de map ROOT.
  4. Open ROOT/WEB-INF/web.xml in een teksteditor.
  5. Zoeken naar de regel <!-- Uncomment this to enable the Image Rendering 3.x protocol emulation. Only do this when you unpack ir.war in the ROOT webapp. -->
  6. Verwijder de commentaarmarkeringen <servlet> en <servlet-mapping>.
  7. Start <cmdname class="+ topic/keyword sw-d/cmdname "> PlatformServer</cmdname> opnieuw.

Linux-voorbeeld

cd /usr/local/scene7/ImageServing/webapps/ROOT

cp -r ../ir/* ./

cd WEB-INF

Vervolgens bewerkt u web.xmlmet uw favoriete editor om de commentaarmarkeringen <servlet> en <servlet-mapping> te verwijderen.

Windows-voorbeeld

Open Explorer en ga naar C:\Program Files\Scene7\ImageServing\webapps\ir.

Selecteer alle bestanden en mappen en kopieer deze binnen C:\Program Files\Scene7\ImageServing\webapps\ROOT.

Vervolgens bewerkt u het bestand c:\Program Files\Scene7\ImageServing\webapps\ROOT\WEB-INF\web.xml en verwijdert u de commentaarmarkeringen <servlet> en <servlet-mapping>.

Op deze pagina