PerspectiveQuad

getPhotoshopPath 操作で返される画像の位置座標。

構文

パラメータ

名前 種類 説明
x0 xsd:double 左上の X 軸の座標。
y0 xsd:double 左上の Y 軸の座標。
x1 xsd:double 右上の X 軸座標。
y1 xsd:double 右上の Y 軸の座標。
x2 xsd:double 右下の X 軸座標。
y2 xsd:double 右下の Y 軸の座標。
x3 xsd:double 左下の X 軸座標。
y3 xsd:double 左下の Y 軸の座標。

この PerspectiveQuad type は次の順序でデータを返します。

<complexType name="PerspectiveQuad">
    <sequence>
      <element name="x0" type="xsd:double"/>
      <element name="y0" type="xsd:double"/>
      <element name="x1" type="xsd:double"/>
      <element name="y1" type="xsd:double"/>
      <element name="x2" type="xsd:double"/>
      <element name="y2" type="xsd:double"/>
      <element name="x3" type="xsd:double"/>
      <element name="y3" type="xsd:double"/>
    </sequence>

このページ