ICC-profiler

En ICC-profil (International Color Consortium) är en fil som beskriver hur du korrekt konverterar bildfiler från en färgrymd till en annan. ICC-profiler hjälper dig att få rätt färger för dina bilder. Om du till exempel vill visa bilder som är utformade för utskrift på en datorskärm på rätt sätt kan du välja en ICC-profil. Den här profilen konverterar bilden till en annan färgrymd och ser till att färgerna visas korrekt online.

I Adobe Dynamic Media Classic kan du välja en ICC-profil för att konvertera bilder till en annan färgrymd när du överför bilderna. Alla Photoshop ICC-standardprofiler är som standard tillgängliga i Adobe Dynamic Media Classic. Om du vill visa namnen på färgprofiler på skärmen Överför väljer du menyn Färgprofil. Välj sedan Egen från > Till och välj ett ICC-profilnamn på menyerna Konverterad från och Konverterad till.

Se Alternativ för bildredigering vid överföring.

Förutom att använda ICC-standardprofilerna kan du överföra andra ICC-profiler till Adobe Dynamic Media Classic och göra dem tillgängliga för konvertering av färgrymd. Växla till detaljvyn på panelen Bläddra för att undersöka profilklassen, färgrymdstypen och PCS-typen för en ICC-profil.

Överför ICC-profiler

Överför ICC-profiler med samma tekniker som du använder för att överföra filer. Du kan spara ICC-profiler i alla Adobe Dynamic Media Classic-mappar.

Se Överför dina filer.

Undersök en ICC-profil

Om du vill undersöka en ICC-profil markerar du den på panelen Bläddra och visar den i detaljvyn. I detaljvyn finns följande information om ICC-profiler:

  • Profile Class - ICC (International Color Consortium) definierar varje klass så att den omfattar en typ av program. Indataprofiler gäller till exempel enheter som digitalkameror och skannrar, och utdataprofiler gäller för skrivare.

  • Color Space Type - Det här talet är profilens"indatafärgrymd", enligt ICC:n. Färgrymdtypen definierar antalet komponenter i färgrymden och tolkningen av dessa komponenter. RGB är till exempel en färgrymd med tre komponenter: röd, grön och blå. Färgrymdstypen definierar inte de särskilda färgegenskaperna för färgrymden (t.ex. de kromatoriska egenskaperna för primärfärgerna).

  • PCS Type - Den här PCS-typen är profilens utdatafärgrymd - profilens anslutningsmodell. En färgprofil kan till exempel konvertera RGB till PCS, som sedan konverterar den till CMYK.

För indata-, visnings- eller utdataprofiler som är användbara för att lägga till märkord i färger eller bilder är PCS-typen antingen XYZ eller Lab. Tolka den här profilen som motsvarande specifika färgrymd som definieras i ICC-specifikationen.

På denna sida