Instellingen voor beheer

Laatste update: 2024-01-18
 • Gemaakt voor:
 • Intermediate
  Admin

De schermen van de Opstelling van het Beleid zijn voor het beheren van de gebruikers van Adobe Dynamic Media Classic. Gebruik deze schermen om gebruikers in staat te stellen in Adobe Dynamic Media Classic te werken en via e-mail met gebruikers te communiceren.

 1. Ga naar Instellen > Persoonlijke instelling > Instellingen voor beheer.

Gebruikersbeheer

Alle Adobe Dynamic Media Classic-gebruikers krijgen een rol toegewezen die hun rechten en toegangsrechten voor functies in Adobe Dynamic Media Classic bepaalt. De beheerders bepalen de verschillende rollen en verantwoordelijkheden voor de bedrijven waaraan zij worden toegewezen.

Typisch, vormt Adobe Dynamic Media Classic de eerste reeks bedrijven en wijst een bedrijfbeheerder toe. De bedrijfbeheerder plaatst dan opstelling en beheert de gebruikers van Adobe Dynamic Media Classic.

Adobe Dynamic Media Classic ondersteunt verschillende gebruikersrollen. Deze rollen kunnen tot bedrijven toegang hebben die voor Adobe Dynamic Media Classic worden gevestigd:

Adobe Dynamic Media Classic-gebruiker Kan toegang krijgen tot de ondernemingen waaraan zij zijn toegewezen; kan geen administratieve taken uitvoeren.

Adobe Dynamic Media Classic Company Admin Alleen hun eigen bedrijven kunnen weergeven en beheren. Een beheerder van het Bedrijf kan alle beleidsfuncties ook uitvoeren, met inbegrip van het toevoegen van beheerders en gebruikers. Een bedrijfsbeheerder kan een gebruiker toevoegen aan de DMC-bedrijfsbeheeraccounts. (Deze rol is de standaardgebruikersrol.)

Nadat u een gebruiker hebt toegevoegd, stuurt Adobe Dynamic Media Classic de gebruiker een welkomstbericht per e-mail. Het bericht bevat een wachtwoord en de Adobe Dynamic Media Classic-URL.

Een gebruiker of beheerder toevoegen

 1. Ga naar Setup > Application Setup > Administration Setup > User Administration.

 2. Selecteren Add.

 3. Voer de naam en het e-mailadres in van de gebruiker of beheerder die u wilt toevoegen en selecteer Next.

  OPMERKING

  Het apostrof-teken (') is niet toegestaan in e-mailadressen.

 4. Als u een rol aan de gebruiker wilt toewijzen, kiest u een optie Rol.

  Zie Adobe Dynamic Media Classic-gebruikersrollen en -rechten.

 5. Als u een gebruiker aan een bedrijf wilt toevoegen, selecteert u een bedrijfsnaam.

 6. Als u de gebruiker aan een groep wilt toevoegen (als u een gebruiker of medewerker van het Portaal van Media toevoegt), uitgezocht Next en voeg de gebruiker toe.

 7. Selecteren Save om de gebruikersinstellingen te voltooien.

  Na het bewaren, vraagt een herinnering of wilt u een gebruiker aan een ander bedrijf toevoegen. Selecteren Add als u de gebruiker aan een bedrijf wilt toevoegen.

  Alle nieuwe gebruikers krijgen een willekeurig gegenereerd wachtwoord. Gebruikers moeten de wachtwoorden wijzigen wanneer zij zich voor het eerst aanmelden bij de Adobe Dynamic Media Classic-bureaubladtoepassing.

  Nieuwe gebruikers krijgen een welkomstbericht nadat u ze hebt toegevoegd. Het e-mailbericht bevat een tijdelijk wachtwoord en legt uit hoe u zich bij Adobe Dynamic Media Classic kunt aanmelden.

  Als de gebruiker de welkomstmail niet ontvangt, moet hij of zij op de aanmeldingspagina van Adobe Dynamic Media Classic (https://s7sps1.scene7.com) gaan en Forgot My Password. Het wachtwoord wordt opnieuw ingesteld en er wordt een nieuwe e-mail verzonden. Neem contact op met Technische ondersteuning als de gebruiker geen e-mail ontvangt en deze zich niet in de map Junk bevindt.

  Wanneer het toevoegen van nieuwe gebruikers van het Portaal van Media, kunt u ook naar gaan Setup > Application Setup > User Administration selecteert u vervolgens Upload User List en selecteert u een CSV-bestand dat maximaal 500 gebruikers bevat.

Een gebruiker verwijderen

U kunt gebruikers uit Adobe Dynamic Media Classic verwijderen door ze ongeldig te maken. Ongeldige gebruikers worden uit het systeem en alle accounts verwijderd.

 1. Ga naar Setup > Application Setup > Administration Setup > User Administration.
 2. Selecteer een gebruiker in de lijst en selecteer vervolgens Edit.
 3. Schakel Geldig uit.
 4. Selecteren Save.

Gebruikers activeren of deactiveren

Gebruikers die zijn gedeactiveerd, hebben niet langer toestemming om de account in te voeren die boven aan het menu Selecteer accounts om toegang te krijgen wordt vermeld.

 1. Ga naar Setup > Application Setup > Administration Setup > User Administration.
 2. Schakel in de gebruikerslijst de optie Active naast de gebruikersnaam.

Gebruikersgegevens bewerken

De gebruikersinformatie die u kunt uitgeven hangt van uw rol als beheerder en de toegewezen rol van de gebruiker af waarvan informatie u wilt uitgeven. Opties die grijs (niet beschikbaar) worden weergegeven, kunnen niet worden bewerkt.

 1. Ga naar Setup > Application Setup > Administration Setup > User Administration.
 2. Selecteer een gebruiker in de lijst en selecteer vervolgens Edit.
 3. Selecteer de ingang in de lijst die het bedrijf toont u toestemmingen of toegang voor probeert te wijzigen, dan selecteren Manage Company.
 4. Selecteer de gebruikersrol.
 5. Als u het groepslidmaatschap van de gebruiker wilt wijzigen (als u een gebruiker of medewerker van Media Portal bewerkt of toevoegt), selecteert u Next en bewerk het groepslidmaatschap.
 6. Selecteren Save.

De gebruikerslijst filteren en sorteren

U kunt de gebruikerslijst filteren en sorteren om van gebruikers de plaats te bepalen. Alle gebruikers in alle accounts die u beheert, worden weergegeven in de lijst Gebruikers, ongeacht de account die u hebt geselecteerd in het menu Account selecteren voor toegang.

U kunt de volgende gebruikerslijst-filtrerende technieken gebruiken:

 • Filteren op groep - Selecteer de By Group en kiest u een optie om de lijst te beperken tot gebruikers in een groep.

 • Filteren op gebruikersrol - Selecteer de By User Role en kiest u een optie om de lijst te beperken tot gebruikers of beheerders van verschillende typen.

 • Filteren op veldnaam - Selecteer Enable Filter By Field. Selecteer vervolgens de optie By Field Name kiest u een kolom voor het filteren van de lijst, selecteert u het menu Filterteken en kiest u een letter. De lijst wordt op een van de kolommen gefilterd met de letter die u hebt gekozen. Als u de volledige lijst wilt weergeven, schakelt u de optie Enable Filter By Field -optie.

 • Ongeldige gebruikers filteren - Selectie opheffen Include Invalid. In de zoekresultaten worden alleen gebruikers weergegeven die zich in het systeem bevinden. Ongeldige gebruikers zijn verwijderd uit het systeem en de accounts die u beheert.

 • Sorteren op kolomkop - Selecteer een kop om alle gebruikers te sorteren op hun status, alfabetisch op voornaam, achternaam of e-mail, op gebruikersrol of op geldige/ongeldige status.

Als u veel gebruikers hebt, kunt u de grootte van de lijst beperken door het menu Maximale lijstgrootte te selecteren en een aantal te kiezen.

Bandbreedte en opslag

Adobe Dynamic Media Classic-beheerders kunnen bandbreedte, opslag en andere typen rapporten genereren voor de bedrijven die ze beheren. Deze rapporten zijn beschikbaar op de pagina Bandbreedte & Opslag.

Ga naar Setup > Personal Setup. Uitbreiden Administration Setup en selecteer vervolgens Bandwidth & Storage.

Typen rapporten

In de volgende tabel worden de rapporten beschreven die u kunt genereren op de pagina Bandbreedte en opslag:

Rapport Informatie Gebruiken
Bandbreedte Bandbreedtegebruik door bedrijf Het bandbreedtegebruik van het spoor door bedrijf over specifieke datumwaaiers om verkeerspatronen te bepalen.
Opslag Opslaggebruik Houd de hoeveelheid gegevens bij die door het bedrijf is geüpload.
Afbeeldingsinhoud Het aantal aanvragen voor afbeeldingen per type Houd het aantal aanvragen en het volume voor verschillende afbeeldingstypen bij.
Domein Het aantal URL-aanvragen per domein Gebruik van afbeeldingen bijhouden op basis van het domein van het verzoek om een afbeelding voor een bepaald bedrijf. (Adobe Dynamic Media Classic kan meer dan één domein per account opgeven. Neem voor meer informatie contact op met de Technische ondersteuning.)
Videostreaming Bandbreedtegebruik voor het streamen van video Het stromen videogebruik van het spoor door bedrijf over specifieke datumwaaiers om verkeerspatronen te bepalen.
Video-inhoud Afspeeltijd van verschillende video's Bepaal welke de meest bekeken en minst bekeken video's zijn.

Het rapport Inhoud afbeelding biedt informatie over verzoeken om de volgende afbeeldingstypen:

 • Verzoek om afbeelding - Verzoeken om afbeeldingen.

 • Aanvraag miniatuur - Verzoeken om stalen of alternatieve afbeeldingen in viewers.

 • Maskeraanvraag - Verzoeken om afbeeldingen met grijswaardenmaskers.

 • Tegelaanvraag viewer - Afbeeldingsverzoeken die door een viewer zijn geladen.

 • Vnt Object Request - Voor het renderen van afbeeldingen moet een afbeelding met opgegeven objecten in de gevraagde vignetten worden geretourneerd.

 • Verzoek om informatie over lettertype - Voor het renderen van afbeeldingen moet informatie over de gevraagde vignetten worden geretourneerd.

OPMERKING

Het rapport Videostreaming is alleen van toepassing op streaming video's. De weergave van progressieve video's wordt niet bijgehouden.

Een rapport genereren

Een rapport over bandbreedte, opslag, afbeeldingsinhoud, domein, videostreaming of video-inhoud genereren:

 1. Ga naar Setup > Personal Setup.

 2. Breid de Opstelling van het Beleid uit, en selecteer dan Bandwidth & Storage.

 3. Selecteer een tabblad: Bandwidth, Storage, Image Content, Domain, Video Streaming, of Video Content.

  Zie Typen rapporten.

Gegevens op verschillende manieren weergeven

Nadat u een rapport hebt gegenereerd op de pagina Bandbreedte en opslag, kunt u opties kiezen voor het weergeven van informatie. U kunt kiezen hoe informatie wordt voorgesteld, informatie in een grafiek of gegevensnet bekijken, en een tijdspanne specificeren voor het vangen van informatie. In de weergave Gegevens kunt u ook gegevens sorteren en kolommen opnieuw rangschikken.

 • Gegevens weergeven in een diagram of gegevensraster - Selecteer Chart View om gegevens in een grafiek te zien; selecteer Data View om gegevens in een gegevensraster weer te geven.

 • Kies een presentatietype voor een rapport - Selecteer in het menu Type rapport de optie Summary, Daily, of Monthly om gegevens in summiere vorm, door dag, of door maand te organiseren. Niet alle rapporten verstrekken deze optie.

 • Een tijdsperiode opgeven - Kies opties om een tijdsperiode voor uw rapport te definiëren en selecteer Update nadat u een tijdsperiode hebt gedefinieerd:

 • Vooraf gedefinieerde tijdsperiode - Kies een optie in het menu Vooraf gedefinieerd rapport. Kies bijvoorbeeld Vorige maand om gegevens van de vorige maand vast te leggen.

 • Aangepaste tijdsperiode - Selecteer in het menu Vooraf gedefinieerd rapport de optie Custom. Kies vervolgens een datum op het tabblad Start Month (of Start Date) en een datum in het menu # van maanden (of # of dagen). Voor de Rapporten van de Inhoud van het Domein en Video, kunt u een specifieke begin en einddatum kiezen voor het vangen van rapportinformatie.

 • Gegevens sorteren (alleen in de weergave Gegevens) - Als u de gegevens in een kolom wilt sorteren, selecteert u de kop van de kolom. Selecteer nogmaals om in aflopende volgorde te sorteren.

 • Kolommen opnieuw rangschikken (alleen in de gegevensweergave) - Als u een kolom naar een andere locatie op het gegevensraster wilt verplaatsen, sleept u de kop.

Rapporten exporteren en afdrukken

Nadat u een rapport hebt gegenereerd, kunt u de gegevens exporteren voor gebruik in spreadsheets en andere toepassingen. U kunt ook rapporten afdrukken.

 • Rapportgegevens exporteren - In de weergave Gegevens sorteert u de gegevens en rangschikt u deze zo nodig. Open vervolgens het dialoogvenster Export en kiest u een indeling: Tab Delimited, Comma Separated, of HTML Formatted. De gegevens worden naar het klembord gekopieerd in de indeling die u hebt gekozen. U kunt de gegevens nu in een spreadsheet of een toepassing plakken.

 • Een rapport afdrukken - Selecteer Print kiest u de gewenste opties in het dialoogvenster Afdrukken en selecteert u vervolgens OK.

Afbeeldingsfouten

Adobe Dynamic Media Classic-beheerders kunnen rapporten met afbeeldingsfouten genereren. Een rapport van de Fout van het Beeld verstrekt een lijst van de 20 meest frequente beeldfouten, voor de afgelopen 24 uren, voor het bedrijf u momenteel het programma wordt geopend aan. Ga als volgt te werk om een rapport Afbeeldingsfout te genereren:

 1. Ga naar Setup > Personal Setup.

 2. Breid de Opstelling van het Beleid uit, en selecteer dan Image Errors.

 3. (Optioneel) Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u fouten wilt sorteren op de koptekstgegevens, selecteert u een kop. Standaard worden fouten gesorteerd op aantal exemplaren, hoogste op laagste.
  • Beweeg de curseur over het gebied van de Reactie voor een fout om het specifieke foutenbericht te zien.
  • Als u de koppeling naar de afbeelding of de verwijzingswebpagina wilt zien, plaatst u de cursor boven het URL-veld of het veld Referenter.
  • Selecteer URL Copy URL. U kunt deze koppeling in een browservenster plakken om naar de afbeelding te gaan en de fout te onderzoeken.
  • Selecteer Referrer Copy URL.

De getoonde fouten zijn voor het bedrijf u momenteel het programma wordt geopend aan. Elke fout bevat de volgende informatie:

 • Afbeelding-id - ID voor de desbetreffende afbeelding.

 • Tijd - Het tijdbereik van de eerste keer dat de fout werd gerapporteerd tot de laatste keer dat de fout werd gemeld, in de laatste 24 uur.

 • Aantal - Het aantal fouten dat in de afbeelding wordt gemeld.

 • Antwoord - Het specifieke foutbericht. Fouten zijn 4xx of 5xx.

 • URL's - Hiermee geeft u de URL weer naar de afbeelding op Adobe Dynamic Media Classic.

 • Referenter - Hier geeft u de URL op voor de website waar de oorspronkelijke aanvraag vandaan komt. De referentie kan elke website zijn die een koppeling naar de afbeelding heeft.

Aan de kolommen URL en Referrer is een kopie-URL gekoppeld om het testen te vereenvoudigen.

Op deze pagina