Een voorinstelling voor een gemengde mediaset voor de viewer instellen

Met voorinstellingen voor gemengde mediaset bepaalt u de stijl, het gedrag en de vormgeving van de hoofdviewer. Wanneer u een voorinstelling configureert, geeft u op welke andere viewers u in de gemengde Media Viewer wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld een Afbeelding hebt opgenomen die is ingesteld in uw gemengde mediaset, geeft u een voorinstelling voor de afbeeldingsset Viewer op voor de viewer met gemengde mediaset.

U kunt alle of sommige gemeenschapseigenschappen in de Gemengde Kijker van de Dataset opnemen. Met de functie Insluiten voegt u een koppeling toe aan de viewer waarmee gebruikers de code kunnen kopiëren die nodig is om de viewer weer te geven op een externe pagina (zoals een blog, website of sociale netwerksite). De functie Koppelen biedt de URL naar de viewer, zodat gebruikers een koppeling naar deze viewer kunnen maken. De functie Bezoek bevat een koppeling naar de website die u opgeeft.

 1. Ga op de algemene navigatiebalk naar Setup > Viewer Presets.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit op de pagina Voorinstellingen viewer:

  • Als u een voorinstelling wilt maken, selecteert u Add. Kies in het dialoogvenster Voorinstelling viewer toevoegen een platform en kies Mixed Media Set Viewer selecteert u vervolgens Add.
  • Als u een voorinstelling voor een gemengde mediaset van de viewer wilt bewerken, selecteert u deze voorinstelling en selecteert u vervolgens Edit.
 3. Typ op de pagina Configuration Viewer een naam in het vak Naam voorinstelling voor de voorinstelling Gemengde Media Set Viewer.

 4. Opgeven Tabs of No Tabs. Met tabs kunt u items op type van elkaar scheiden, zoals video's, stalen en centrifuges. Wanneer u geen tabbladen opgeeft, worden alle items in een rij onder het voorvertoningsvenster weergegeven.

 5. In de Name typt u een naam voor de viewer die u wilt toevoegen.

  Als u bijvoorbeeld een staal toevoegt dat is ingesteld op de gemengde mediaset, typt u Swatch Set A.

 6. Kies in het menu Viewer het type element dat u wilt weergeven, zoals Staalsets.

 7. Kies in het menu Voorinstelling een voorinstelling voor het gekozen elementtype.

  Als u bijvoorbeeld een stalenset toevoegt, kiest u SwatchSet1-Colors.

 8. Selecteren Add.

  De nieuwe voorinstelling van de viewer wordt weergegeven in de lijst.

 9. Herhaal stap 6 - 9 voor alle Viewer-voorinstellingen die u wilt toevoegen.

 10. Voer een van de volgende handelingen uit om de lijst met voorinstellingen te bewerken:

  • Als u een voorinstelling uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u deze en selecteert u vervolgens Delete.
  • Als u de volgorde van voorinstellingen in de lijst wilt wijzigen, selecteert u een voorinstelling en selecteert u de optie Up of Down pijl.
 11. Als u communityfuncties (Insluiten, Koppeling, Bezoek) wilt toevoegen aan de viewer, geeft u opties op voor een van de volgende opties:

  • E-mail - Selecteer On om een e-mailknop in te schakelen in de viewer. Wanneer gebruikers de knop E-mail selecteren terwijl ze de set bekijken, wordt een e-mail met de koppeling naar de set geopend.

  • Insluiten - Selecteer Live. Typ in het vak Label van knop insluiten de naam die u in de viewer voor de knop Insluiten wilt weergeven. Selecteer desgewenst Browse om een aangepaste skin voor de knop te zoeken en te selecteren.

  • Koppeling - Selecteer Live. Typ in het vak Label van koppelingsknop de naam die u wilt weergeven in de viewer voor de knop Koppelen. Selecteer desgewenst Browse om een aangepaste skin voor de knop te zoeken en te selecteren.

  • Bezoek - Selecteer Live. Typ in het vak Label van bezoekknop de naam die u in de viewer voor de knop Bezoek wilt weergeven. Typ in het vak Bezoek-URL de URL naar de website die u wilt openen wanneer op de koppeling wordt geklikt.

 12. Geef desgewenst andere opties op. Als u een beschrijving van een optie wilt zien, selecteert u het pictogram Info Tip naast de optie.

  Op de pagina Voorbeeld wordt de viewer weergegeven terwijl u instellingen bijwerkt en wijzigt.

 13. Selecteren Save.

Op deze pagina