Efficiënter gebruik van metagegevens maken

Laatste update: 2023-06-30
  • Gemaakt voor:
  • Intermediate
    Admin
    User

Alle bestanden op Adobe Dynamic Media Classic bevatten metagegevens. Met metagegevens wordt een bestand beschreven en geïdentificeerd. wordt gebruikt voor het zoeken naar en het ordenen van elementen. Als u de metagegevens van een element wilt weergeven, opent u het in de gedetailleerde weergave en bekijkt u het deelvenster Metagegevens. De metagegevensvelden in dit deelvenster bieden beschrijvende informatie over het element.

Metagegevens zijn niet nuttig bij zoekopdrachten en middelenorganisatie, tenzij ze correct worden ingevoerd in metagegevensvelden. Als u metagegevens correct wilt invoeren en ervoor wilt zorgen dat alle juiste metagegevensvelden metagegevens bevatten, kunt u voorinstellingen voor metagegevens maken. A voorinstelling metagegevens is een vooraf gedefinieerde set metagegevensitems. In plaats van zelf metagegevens in te voeren, kunnen gebruikers in de gedetailleerde weergave een voorinstelling voor metagegevens kiezen om metagegevensvelden te vullen met vooraf gedefinieerde gegevens.

Als u voorinstellingen voor metagegevens wilt maken, raadpleegt u Voorinstellingen metagegevens.

Als u metagegevensvelden wilt maken waarin de elementen waarmee u werkt, op unieke wijze worden beschreven, raadpleegt u Door gebruiker gedefinieerde velden.

Op deze pagina