De map Prullenmand beheren

Items die u uit Adobe Dynamic Media Classic verwijdert, worden naar de map Prullenbak verplaatst. Het verwijderde bestand blijft zeven dagen in deze map staan totdat het wordt hersteld of definitief wordt verwijderd. U kunt verwijderde items bekijken door op de knop Trash onder aan de elementenbibliotheek en items op de mappagina Prullenbak weergeven.

Alle gebruikers kunnen items in de map met prullenmand terugzetten naar de mappen waaruit ze zijn verwijderd. Alle gebruikers kunnen ook de prullenmand leeg maken met alle inhoud ervan.

Als u items verwijdert uit de map met prullenmand, worden deze items definitief uit Adobe Dynamic Media Classic verwijderd. items die uit de map Prullenbak zijn verwijderd, kunnen niet meer worden hersteld. Voor informatie over het instellen van meldingen voor bedrijfsbeheerders wanneer elementen automatisch uit de prullenbak worden verwijderd, raadpleegt u Algemene instellingen van toepassing.

OPMERKING

Middelen die naar de map Prullenmand zijn verplaatst, zijn nog steeds geregistreerd op Adobe Dynamic Media Classic. Als u een bestand probeert te uploaden dat dezelfde naam heeft als een verwijderd bestand in de map met prullenmand, behandelt Adobe Dynamic Media Classic het element dat u wilt uploaden als een gedupliceerd element. Er wordt dan een nummer aan de naam toegevoegd.

De map Prullenbak

Als u een item in een map verwijdert, wordt het item in de map Prullenbak geplaatst. Het volgende gebeurt wanneer u een item verwijdert en naar de map Prullenbak verplaatst:

  • Hoewel het item uit uw Adobe Dynamic Media Classic-mappen is verwijderd, kan de id niet aan een ander element worden toegewezen zolang het in de prullenmand blijft staan. Als u een element probeert te uploaden met dezelfde naam als een bestand in de map Prullenmand, voegt Adobe Dynamic Media Classic een cijfer toe aan de naam van het element.
  • Het item kan niet worden gepubliceerd. Zelfs als het item was gemarkeerd voor publicatie toen u het wist, wordt het niet gepubliceerd.
  • Het item blijft in de map Prullenbak totdat het wordt hersteld, een periode van zeven dagen of iemand anders kiest het Empty the Trash gebruiken. Na zeven dagen verwijdert een automatische opschoonbewerking het item definitief.

Elementen herstellen vanuit de map Prullenbak

Het is niet nodig dat de persoon die een actief heeft verwijderd, het terugzet; iedereen kan middelen herstellen vanuit de map Prullenmand. Elementen die worden hersteld, worden geplaatst in de mappen waaruit ze zijn verwijderd. Als deze mappen niet meer bestaan, maakt Adobe Dynamic Media Classic ze opnieuw en worden de herstelde elementen in de opnieuw gemaakte mappen geplaatst.

Ga als volgt te werk om middelen van de map Prullenmand te herstellen naar de mappen waaruit ze zijn verwijderd:

  1. Selecteer onder aan het deelvenster Elementenbibliotheek de optie Trash pictogram om de map Prullenmand te openen.
  2. Selecteer de elementen die u wilt herstellen.
  3. Ga naar File > Restore from trash.

Elementen definitief verwijderen in de map Prullenbak

Wanneer u middelen in de omslag van het Afval schrapt, worden de activa permanent geschrapt. Middelen worden na zeven dagen automatisch uit de prullenmand verwijderd.

Als u elementen definitief wilt verwijderen uit de map Prullenbak, selecteert u de optie Trash pictogram. Voer op de mappagina Prullenbak een van de volgende handelingen uit:

  • Afzonderlijke elementen verwijderen - Selecteer de elementen die u permanent wilt verwijderen en ga vervolgens naar File > Empty From Trash.

  • Alle elementen verwijderen - Ga naar File > Empty trash.

Op deze pagina