Elementwijzigingen delen met peers in real-time

Laatste update: 2023-06-30
 • Gemaakt voor:
 • Intermediate
  Admin
  User

Wanneer meerdere exemplaren van Adobe Dynamic Media Classic op meerdere computers in hetzelfde bedrijf worden uitgevoerd, worden de volgende handelingen van elke Adobe Dynamic Media Classic-client in real-time bijgewerkt met alle peer-clients:

 • Een element bewerken (zoals een build, afbeeldingseditor)
 • De naam van een element wijzigen
 • Een element verwijderen
 • Een element verplaatsen
 • Een of meer elementen uploaden (zowel bureaublad als FTP)
 • Een map maken, verwijderen of hernoemen

Nadat er een wijziging is aangebracht in de oorspronkelijke client, worden alle gelijkwaardige clients die zijn aangemeld bij hetzelfde bedrijf bijgewerkt met de wijziging. Wijzigingen worden aangebracht in peers zonder meldingen, tenzij de peer een veranderend element bewerkt in een van de beeldbewerkers of -builders.

Wanneer u zich aanmeldt, wordt u gevraagd peer-updates toe te staan of te weigeren. U kunt de keuze "onthouden", zodat u slechts één keer wordt gevraagd. Als u uw keuze wilt wissen, verwijdert u de desbetreffende site uit het deelvenster Peer-ondersteund netwerken in Algemene instellingen.

Als u een middel bewerkt dat door een peer wordt gewijzigd, wordt u gevraagd de wijziging in te voeren in de builder of editor. Als u Yes, verwijdert de builder of editor eventuele wijzigingen die in het element zijn aangebracht en importeert het bijgewerkte element. Als u No, blijft het element ongewijzigd in de builder of editor en blijven eventuele wijzigingen die u hebt aangebracht, in die sessie bestaan.

Wanneer u het element opslaat, ontvangt u een melding dat er een nieuwere versie bestaat en wordt u gevraagd of u het element wilt overschrijven met uw wijzigingen.

Op deze pagina