Uw werk organiseren met projecten

Laatste update: 2023-06-30
 • Gemaakt voor:
 • Intermediate
  User

Projecten bieden een optionele, secundaire manier voor u om elementen onafhankelijk van de mappen te ordenen waarin ze zijn opgeslagen. Een middel kan in slechts één omslag worden geplaatst, maar het kan in meer dan één omslag van het Project voor organisatorische doeleinden worden gekopieerd.

Nadat u een projectmap hebt gemaakt, kunt u er elementen in plaatsen. Elementen in een project zijn echter eigenlijk aanwijzers naar de map Asset Library waarin de elementen zijn opgeslagen. U kunt een middel in meer dan één Project plaatsen. Een afbeelding van een bloe kan bijvoorbeeld zowel in de projectmappen "Blouses" als "Fall Collection" worden geplaatst.

U kunt een project maken wanneer u bestanden uploadt of projecten maakt in het deelvenster Elementenbibliotheek.

OPMERKING

Adobe Dynamic Media Classic raadt u aan elementen te ordenen met metagegevens in plaats van met Projecten. Zie Metagegevens weergeven, toevoegen en exporteren.

OPMERKING

Voor u om activa in Projecten te organiseren, moet uw beheerder u opstelling hebben om hen te gebruiken. Als er onder aan de elementenbibliotheek geen sectie voor de map Projecten wordt weergegeven, is deze methode voor het ordenen van elementen niet beschikbaar voor u. Zie Algemene instellingen van toepassing.

Een projectmap maken

U kunt een projectmap maken die begint in de elementenbibliotheek of wanneer u bestanden uploadt naar Adobe Dynamic Media Classic:

 • In de Middelenbibliotheek - Blader naar de onderkant van de elementenbibliotheek, naar de sectie Projecten en selecteer Add Project. Voer een naam in voor het project.

 • Bij het uploaden van bestanden - Ga in het uploadscherm naar Add to Project > Create Project. Voer een naam in voor het project.

OPMERKING

Het gebied Projecten in de Middelenbibliotheek is één enkele niveauomslaglijst. submappen zijn niet toegestaan.

Werken met projectmappen

Voer een van de volgende handelingen uit om een projectmap weer te geven, te verwijderen en de naam ervan te wijzigen:

 • Bladeren door inhoud - Selecteer de naam van de map in de elementenbibliotheek. De bijbehorende elementen worden weergegeven in het deelvenster Bladeren.

 • Projectmappen verwijderen - Selecteer de map Project en selecteer vervolgens Remove Project. Als u elementen verwijdert uit een projectmap, worden deze niet verwijderd uit Adobe Dynamic Media Classic. de elementen blijven in de oorspronkelijke mappen waarin ze zijn opgeslagen.

 • Naam van projectmappen wijzigen - Dubbelklik op de naam van de map in het deelvenster Elementen en voer een nieuwe naam in.

Elementen toevoegen aan een projectmap

U kunt afbeeldingen toevoegen aan een projectmap die begint in het deelvenster Bladeren of wanneer u bestanden uploadt naar Adobe Dynamic Media Classic:

 • Van het Browse Comité - Selecteer de elementen en sleep deze naar een projectmap. U kunt ook naar File > Add To Project. Selecteer een naam voor de projectmap in het dialoogvenster Project selecteren en selecteer vervolgens Submit.

 • Bij het uploaden van bestanden - Selecteer op de pagina Uploaden de optie Job Options. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor uploaden de optie Projects en selecteer vervolgens een projectnaam.

Op deze pagina