Göra PDF tillgänglig: Förstå hjälpmedel

Senaste uppdatering: 2023-08-04
  • Skapat för:
  • Experienced
    User

I den första videosjälvstudiekursen i serien Making PDF Accessible (Gör PDF tillgängligt för personer med funktionshinder) får du veta vad det innebär att göra en bild tillgänglig för dem.

DEL 1 - FÖRSTÅ TILLGÄNGLIGHET (6:42)

Gå till del 2 - Redigering i Microsoft Word

På denna sida