Läsa in PDF-kommentarer i InDesign

Senaste uppdatering: 2023-08-04
  • Skapat för:
  • Intermediate
    User

I den här 60 sekunder långa videosjälvstudiekursen får du lära dig hur du läser in PDF-kommentarer tillbaka till InDesign efter en Acrobat-granskning. Det här digitala arbetsflödet hjälper dig att slutföra revideringar på rekordtid.

På denna sida