Adobe Livefyre Slutdatum

VIKTIGT

Kunderna kunde komma åt Livefyre 30 november 2021.

Föränderlig dynamik med leverantörer av sociala medier, inklusive Facebook och Twitter, har gjort det svårt att fortsätta erbjuda Adobe kunder en robust UGC-lösning (User-Generated Content). På grund av dessa utmaningar har Adobe tagit det svåra beslutet att få ett slut på Livefyre service. Kunderna kommer att kunna komma åt Livefyre är 30 november 2021. Sedan januari 2021 har Adobe samarbetat med kunder som använder Livefyre på en smidig övergång till betrodda Adobe-partners och att rekommendera alternativa lösningar. Påminnelsen är för att säkerställa synlighet i slutet av Livefyre tjänstdatum. Adobe strävar efter att tillhandahålla det som behövs för en smidig överlämning. Om du har frågor kan du kontakta din Customer Success Manager eller Account Manager.

Livefyre Vanliga frågor och svar

Vad ändras med Livefyre?

I tidigare meddelanden har Adobe meddelat att den föränderliga dynamiken hos leverantörer av sociala medier, bland annat Facebook och Twitter, har gjort det svårt att fortsätta erbjuda våra kunder en stabil UGC-lösning. På grund av dessa utmaningar har Adobe tagit det svåra beslutet att få ett slut på Livefyre service.

Kan jag fortfarande förnya min Livefyre licens?

Nej, Livefyre upphör den 30 november 2021. Adobe rekommenderar alternativa lösningar och har ett nära samarbete med kunderna för en smidig övergång.

Vem kan jag kontakta för att få veta mer?

Kontakta er CSM (Customer Success Manager) eller Shelly Chiang (schiang@adobe.com) med frågor.

På denna sida