Adobe Customer Support Experience

Admin Console supportbiljetter

Supportbiljetter kan nu skickas via Admin Console. Instruktioner om hur du skickar in en supportanmälan finns i avsnittet skicka en supportanmälan.

Vi arbetar för att förbättra ditt sätt att interagera med Adobe kundsupport. Vår vision är att effektivisera supportarbetet genom att gå över till en enda startpunkt med Adobe Admin Console. När ni är klara kommer ni enkelt att få tillgång till Adobe kundsupport; ha större insyn i servicehistoriken via ett gemensamt system för alla produkter, och begär hjälp via telefon, webben och chatt via en enda portal.

Skicka in en supportanmälan för Admin Console

För att skicka in en supportanmälan i Admin Consolemåste du ha administratörsrollen Support tilldelad av en systemadministratör. Endast en systemadministratör i din organisation kan tilldela den här rollen. Produkt, produktprofil och andra administrativa roller kan inte tilldela supportadministratörsrollen och kan inte visa Create Case det alternativ som användes för att skicka in en supportanmälan. Mer information finns på företag och team kundtjänst dokumentation.

Tilldela administratörsrollen för support

Supportadministratörsrollen är en icke-administrativ roll som har åtkomst till supportrelaterad information. Supportadministratörer kan visa, skapa och hantera problemrapporter.

Om du vill tilldela administratörsrollen för support följer du redigera företagsadministratörsroll anvisningar i dokumentationen för administrativa roller. Observera att endast en systemadministratör för din organisation kan tilldela den här rollen. Mer information om administrativ hierarki finns på administrativa roller dokumentation.

Skapa en supportanmälan med Admin Console

Skapa en biljett med Admin Consoleväljer du Support i den övre navigeringen. The Support Summary visas. Välj sedan Create Case alternativ.

TIPS

Om du inte kan se Create Case eller Support måste du kontakta en systemadministratör för att tilldela supportadministratörsrollen.

Admin Console supportflik

En dialogruta visas där du kan välja en problemtyp. Välj den problemtyp som bäst beskriver ditt problem eller din fråga och välj sedan Create Case längst ned till höger.

Välj problem

The Create Case visas. Du ombeds att ange viss information, t.ex. produkt, prioritet, beskrivning och bifoga skärmdumpar för att beskriva problemet. Välj Next för att fortsätta.

skapa ärende

OBSERVERA

Om problemet leder till driftavbrott eller mycket allvarliga avbrott i ett produktionssystem tillhandahålls ett telefonnummer för omedelbar hjälp.

På nästa sida kan du fylla i kontaktinformation och ge Adobe kundsupport den bästa tiden att kontakta dig. När du är klar väljer du Submit längst ned till höger och din biljett skickas till Adobe kundsupport.

Skicka biljett

På denna sida