Adobe Klantenondersteuning

Tickets voor ondersteuning van Admin Consoles

Ondersteuningstaarten kunnen nu worden verzonden via de Admin Console. Voor instructies over hoe te om een steunkaartje voor te leggen, herzie de sectie voor het voorleggen van een steunkaartje.

Zoals eerder gedeeld, werken we aan een betere interactie met de klantenondersteuning van Adobe, om te beginnen met de producten Adobe Experience Manager en Campagne. Onze visie is om de supportervaring te stroomlijnen door over te stappen naar één toegangspunt, met de Adobe Admin Console. Uw organisatie heeft eenvoudig toegang tot de Adobe Klantenondersteuning. een groter zicht in uw de dienstgeschiedenis door een gemeenschappelijk systeem over producten te hebben; en vraag hulp via telefoon, Web, en praatje door één enkel portaal.

Hoe te om een Admin Console steunkaartje voor te leggen

Om een steunkaartje in Admin Console voor te leggen, moet u de rol van Admin van de Steun hebben die door een Beheerder van het Systeem wordt toegewezen. Alleen een systeembeheerder in uw organisatie kan deze rol toewijzen. Het product, het Profiel van het Product, en andere administratieve rollen kunnen niet de de adminrol van de Steun toewijzen en kunnen niet de Create Case optie bekijken die wordt gebruikt om een steunkaartje voor te leggen. Voor meer informatie raadpleegt u de Enterprise- en teamklant-documentatie.

Wijs de rol van beheerder van de Steun toe

De rol van steunbeheerder is een niet administratieve rol die toegang tot steun-verwante informatie heeft. Ondersteuningsbeheerders kunnen probleemrapporten weergeven, maken en beheren.

Om de rol van Admin van de Steun toe te wijzen, volg geef onderneming admin rol instructies in de administratieve roldocumentatie uit. Merk op dat slechts een systeembeheerder voor uw organisatie deze rol kan toewijzen. Voor meer informatie over administratieve hiërarchie, bezoek de administratieve rollen documentatie.

Een ondersteuningsticket maken met Admin Console

Als u een ticket wilt maken met Admin Console, selecteert u de tab Support in de bovenste navigatie. De pagina Support Summary wordt weergegeven. Selecteer vervolgens de optie Create Case.

TIP

Als u de optie Create Case of het Support lusje niet kunt zien, moet u een Beheerder van het Systeem contacteren om de rol van Admin van de Steun toe te wijzen.

Tabblad Ondersteuning Admin Console

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u een type uitgave kunt selecteren. Selecteer het type uitgave dat het best uw probleem of vraag beschrijft, dan uitgezocht Create Case in het bodem-recht.

Probleem selecteren

Het dialoogvenster Create Case wordt weergegeven. U wordt gevraagd om bepaalde informatie zoals het product, de prioriteit, de beschrijving te verstrekken, en om het even welke screenshots bij te voegen helpen de kwestie beschrijven. Selecteer Next om door te gaan.

hoofdletter maken

OPMERKING

Als de kwestie in stroomonderbrekingen of zeer ernstige onderbrekingen van een productiesysteem resulteert, wordt een telefoonaantal verstrekt voor directe hulp.

Op de volgende pagina kunt u de contactgegevens invullen en de beste tijd bieden voor Adobe Klantenondersteuning om contact met u op te nemen. Selecteer Submit in de rechterbenedenhoek nadat de bewerking is voltooid en uw ticket is verzonden naar de klantenondersteuning van Adobe.

Verzendticket

Hoe zit het met de verouderde systemen?

Nieuwe Tickets/cases kunnen vanaf 11 mei niet meer worden ingediend in oudere systemen. De Admin Console zal worden gebruikt om nieuwe kaartjes/gevallen voor te leggen.

Bestaande Tickets/tassen

  • Tussen 11 mei en 20 mei zullen de oude systemen beschikbaar blijven om bestaande tickets/zaken te voltooien.
  • Vanaf 20 mei zal het ondersteuningsteam resterende open gevallen migreren van de oude systemen naar de nieuwe ervaring met ondersteuning. U ontvangt een e-mail met informatie over hoe u contact kunt opnemen met de ondersteuningsafdeling om deze zaken te kunnen blijven volgen.

Op deze pagina