Stöd för datumfält

Stöd för datumfält ger möjlighet att arbeta med datum- och datum-tid-fält i Customer Journey Analytics. Du kan välja hur datum- eller datum-/tidsfältet ska visas och använda datumspecifika logiska operatorer i funktionerna Inkludera/exkludera för att filtrera det som visas.

Mer information finns på dokumentation.

På denna sida