Skapa flera kanaler Filters i Customer Journey Analytics

I den här videon diskuterar vi hur du skapar filters i Customer Journey Analytics som använder mer än en datakälla och mer än en kanal. Du kommer också att se hur dessa filters kan kombineras i visualizations.

Mer information om Customer Journey Analytics finns på dokumentation.

På denna sida