Använda dataordlistan

Lär dig mer om Data Dictionary i Analysis Workspace för Customer Journey Analytics. Den här funktionen hjälper användare och administratörer att spåra och förstå de komponenter som används i projekt.

Mer information om Data Dictionary i Analysis Workspace för Customer Journey Analytics finns på dokumentation.

På denna sida