Skapa anpassade rapporter och kontrollpaneler

  • Workfront
  • Användare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Rapporter är fönstren till dina data. Lär dig hur du skapar tre olika typer av rapporter i Workfront och använder dem i kontrollpaneler.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så här skapar du en enkel rapport med ett befintligt filter, en vy eller en gruppering.
  2. Så kan du skapa en uppgiftsrapport med ett komplext filter och hitta de rapporter du skapar.
  3. Så kan du skapa en matrisrapport och en rapport med diagram.
  4. Så här skapar och delar du instrumentpaneler.
  5. Så här skickar och delar du rapporter och skapar rapportprompter.

Låt oss lära oss.

Starta kurs