Frågeköer för användare

  • Workfront
  • Användare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar med begäranden.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så här hittar du begärandeområdet och skickar en begäran.
  2. Så här hittar och uppdaterar du begäranden du har skickat.
  3. Så hittar du begäranden som har skickats in via kontrollpaneler, startsidan, Requests-området (begäranden) eller sidan Teams i Workfront.

Låt oss lära oss.

Starta kurs