Skapa mellanfilter

  • Workfront
  • Användare
  • Nybörjare, mellanliggande
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Få en större förståelse av jokertecken, OR-filter och textläget. Öppna inbyggda projekt-, uppgifts- och frågefilter och se i detalj vad som verkligen händer.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så använder du datumbaserade och användarbaserade jokertecken i filter.
  2. Så här skapar du OR-filter.
  3. Läs mer om inbyggda projekt-, uppgifts- och frågefilter.
  4. Så förstår du grundläggande textlägen för filter.
  5. Så här skapar du anpassade prompter.

Låt oss lära oss.

Starta kurs