Analytics del 2 - work charts

  • Workfront
  • Användare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

I arbetsschemat visas hur projektet fungerar över tid. I den här kursen får du lära dig om de fem arbetsscheman och KPI:erna i sammanfattningen."

Vad du kommer att lära dig

  1. Så här får du värde från KPI-data.
  2. Hur du läser flygplansdiagrammet, ser till att Burndown-schemat visas och hur du jämför projekt.
  3. Hur man granskar pågående arbetsuppgifter, hur mycket tid arbetarna lägger på varje projekt och hur man läser Burndown-schemat.

Låt oss lära oss.

Starta kurs