Workfront for Collaborators

  • Workfront
  • Användare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur du använder en licens för granskning eller begäran för att enkelt begära, granska och samarbeta om uppgifter, dokument och korrektur i den nya Workfront-upplevelsen.

Vad du kommer att lära dig

  1. Lär dig hur du gör, spårar och uppdaterar en arbetsförfrågan.
  2. Lär dig hur du granskar, samarbetar och gör uppdateringar i det arbete som du har tilldelats.

Låt oss lära oss.

Starta kurs