Visa och hantera resurser med Workload Balancer (arbetsbelastningsutjämnare)

  • Workfront
  • Ledare, admin
  • Mellanliggande, upplevelserad
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur Workload Balancer (arbetsbelastningsutjämnare) kan ge större insikter i arbetsbelastningen för de personer du leder, göra det lättare för dig att tilldela uppgifter på bästa sätt och vid behov justera dagliga tilldelningar för att undvika resursutmattning.

Vad du kommer att lära dig

  1. Lär dig var du hittar Workload Balancer (arbetsbelastningsutjämnare).
  2. Lär dig hur du kan filtrera, se och tilldela arbete i Workload Balancer (arbetsbelastningsutjämnare).

Låt oss lära oss.

Starta kurs