Arbeta strategiskt med Scenario Planner (scenarioplaneraren)

  • Workfront
  • Admin, användare, ledare
  • Erfaren, medelhög
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Arbeta strategiskt med resursplanering med scenarioplaneraren i den nya Workfront-upplevelsen.

Vad du kommer att lära dig

  1. Få en överblick över kurserna, de olika stadierna av resursers mognad och vilka inställningar som bör finnas tillgängliga för att optimera resurshanteringsverktygen i Workfront.
  2. Lär dig hur scenarioplaneraren passar in med de andra verktygen för resursplanering, hur du kan planera scenarier inom din organisation och få tillgång till inställningarna som behövs för att använda scenarioplaneraren
  3. Lär dig hur du kan skapa planer
  4. Lär dig hur du skapar initiativ, gör justeringar och publicerar scenarier.

Låt oss lära oss.

Starta kurs