Visa och jämför resurser i Resource Planner (resursplanerare).

  • Workfront
  • Användare, ledare
  • Mellanliggande, upplevelserad
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Du kan direkt se och jämföra resurskapaciteten samt lära dig hur du enkelt kan dela upp tillgänglig tid till de högst prioriterade projekten med Resource Planner (resursplanerare) i Workfront.

Vad du kommer att lära dig

  1. Lär dig de olika mognadsstadierna för resurser och vilka inställningar som ska finnas för att optimera resurshanteringsverktygen i Workfront.
  2. Lär dig hur du visar och jämför resurskapacitet samt ökar antalet tillgängliga timmar för de högst prioriterade projekten.

Låt oss lära oss.

Starta kurs