Skapa och hantera material med en flexibel metod

  • Workfront
  • Användare, ledare, administratör
  • Mellanliggande, upplevelserad
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Få en snabb introduktion till Agile-metoder samt hur man skapar och hanterar material med hjälp av några av de flexibla metoder som införts."

Vad du kommer att lära dig

  1. Förstå teorin bakom Agile Work Management, fördelarna med att använda det och hur man går över till och driver ett Agile-team i organisationen.
  2. Lär dig hur du använder Scrum Agile-arbetsmetoder i Workfront.
  3. Lär dig hur du använder arbetshanteringsmetoder i Kanban Agile i Workfront.

Låt oss lära oss.

Starta kurs