Få mer kunskap om systeminställningar för systemadministratörer

  • Workfront
  • Administratörer
  • Mellanliggande
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Lär dig mer om systeminställningar som förbättrar användarupplevelsen, bland annat användarorganisation, anpassade formulär, godkännandeprocesser och milstolpar samt layoutmallar.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så organiserar du användare i team, grupper och företag
  2. Så skapar och samlar du in unik information via anpassade formulär
  3. Så kan du förbättra din användarupplevelse ytterligare med layoutmallar och aviseringar

Låt oss lära oss.

Starta kurs