Workfront Proof - administration och installation

  • Workfront
  • Administratör
  • Mellanliggande
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Lär dig justera korrekturinställningar, anpassa åtgärder och rapporter och konfigurera korrekturarbetsflöden.

Vad du kommer att lära dig

  1. Lär dig hur du ställer in standardvärden för riskkorrekturinställningar, korrekturroller, korrekturkonton, korrekturanvändare, roller och e-postaviseringar.
  2. Lär dig hur du anpassar kommentaråtgärder och beslutsalternativ och hur du skapar anpassade korrekturrapporter.
  3. Lär dig värdet av att skapa korrekturarbetsflöden och skillnaden mellan grundläggande arbetsflöden och automatiserade/avancerade arbetsflöden.
  4. Lär dig hur du kan effektivisera korrekturarbetsflöden med hjälp av automatiserade arbetsflödesmallar.

Låt oss lära oss.

Starta kurs