Skapa och hantera anpassade formulär

  • Workfront
  • Admin, ledare
  • Nybörjare, mellanliggande
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Fånga din organisations unika information genom att skapa anpassade fält i systemet. Lär dig hur du kan skapa, dela och bifoga anpassade formulär i Workfront.

Vad du kommer att lära dig

  1. Syftet med anpassade formulär
  2. Så kan du skapa, dela och redigera anpassade formulär
  3. Så kan du bifoga ett anpassat formulär till ett objekt och exportera ett anpassat formulär till en PDF-fil efter behov.

Låt oss lära oss.

Startkurs