Aangepaste formulieren maken en beheren

  • Workfront
  • Beheerder, Leider
  • Begin, tussenliggend
  • Laatst bijgewerkt: 3 november 2023

Cursusbeschrijving

Leg de unieke informatie van uw organisatie vast door in uw systeem aangepaste velden te maken. Leer aangepaste formulieren maken, delen en bijvoegen binnen Workfront.

Wat u gaat leren

  1. Het doel van aangepaste formulieren
  2. Aangepaste formulieren maken, delen en bewerken
  3. Een aangepast formulier aan een object toevoegen en indien nodig een aangepast formulier naar een PDF exporteren.

Laten we leren.

Cursus starten