Kom igång med Adobe Target-implementeringen för utvecklare

  • Mål
  • Utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 26 maj 2022

Kursbeskrivning

Den här kursen går igenom hur du kan implementera Adobe Target på din webbplats. Kursen börjar med att gå igenom administrativa ämnen inklusive olika krav och användarbehörigheter och fortsätter sedan med implementeringsmetoder, överväganden och bästa praxis samt en översikt över hur du kan implementera Target med andra Adobe-lösningar och avslutas slutligen med felsökning. Sedan den här kursen skapades har Experience Platform Web SDK blivit ytterligare ett alternativ för att implementera Adobe Target på din webbplats. Se självstudiekursen om att Implementera Adobe Experience Cloud med Web SDK här på Experience League, för mer information.

Låt oss lära oss.

Startkurs