Kom igång med Real-Time CDP B2B Edition för marknadsförare

  • Experience Platform, Real-time Customer Data Platform
  • Användare
  • Mellanliggande
  • Senast uppdaterad: 6 september 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur du kan föra samman person- och kontoprofiler för att skapa en komplett överblick över alla kunder med Real-time Customer Data Platform, B2B-utgåvan.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så kan du modellera och mata in dina B2B-data i Experience Platform
  2. Så ser du kontoprofiler och använder dem för att skapa segment
  3. Så orkestrerar du kampanjer med Marketo Engage

Låt oss lära oss.

Starta kurs