Modellera era kundupplevelsedata med XDM

  • Experience Platform
  • Utvecklare, dataarkitekt
  • Mellanliggande
  • Senast uppdaterad: 3 november 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur du bygger din datamodell i Adobe Experience Platform. Den här kursen lär dig mer om Experience Data Model (XDM) och hur du konverterar din befintliga datamodell till XDM. Lär dig skapa scheman med standardklasser och fältgrupper och skapa egna anpassade komponenter.

Vad du kommer att lära dig

  1. Konvertera din datamodell till en Experience Data Model
  2. Implementera datamodellen med scheman
  3. Så här underhåller du din datamodell på lång sikt

Låt oss lära oss.

Starta kurs