Skapa din första webbplats i Adobe Experience Manager as a Cloud Service

 • Experience Manager, Experience Manager Sites
 • Användare
 • Nybörjare
 • Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Kursbeskrivning

Skapa snabbt en ny webbplats i Experience Manager med en fördefinierad webbplatsmall. Lär dig hur du använder utvecklingsverktygen i Experience Manager och körklara komponenter för att skapa sidor, uppdatera innehåll och skapa nya sidlayouter. Uppdatera temat för webbplatsen med varumärkesspecifika format som bygger på en Adobe XD-trådram.

Vad du kommer att lära dig

 1. Så här skapar du en plats med en fördefinierad platsmall
 2. Så här använder du en webbplatsmall för att skapa en ny webbplats
 3. Grunderna i AEM författare och publiceringstjänster
 4. Så här använder du sidredigeraren och mallredigeraren för att uppdatera webbplatsens innehåll
 5. Planera en webbplatsimplementering med Adobe XD
 6. Så här uppdaterar du temat för webbplatsen med ett Adobe XD-drivet arbetsflöde
 7. Skapa återanvändbara mallar för sidor
 8. Så här lägger du till profilspecifika teman på en webbplats

Låt oss lära oss.

Starta kurs