AEM-industri- och ledarinsikter

  • Experience Manager, Experience Manager Assets, Experience Manager Forms, Experience Manager Screens, Experience Manager Sites
  • Ledare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 31 augusti 2023

Kursbeskrivning

Lär dig snabbt värdet av Adobe Experience Manager i denna Smart Start-videoserie. Den här videon visar det agila arbetsflödet och den snabba utvecklingen som AEM erbjuder med hjälp av en Cloud Manager-pipeline.

Vad du kommer att lära dig

  1. Bekanta dig med AEM-funktionerna och deras fördelar
  2. Bransch- och ledarskapsinsikter för innovativa digitala upplevelser

Låt oss lära oss.

Starta kurs