Guidad onboarding för distributionsledare

  • Experience Manager, Experience Manager Assets, Experience Manager Forms, Experience Manager Screens, Experience Manager Sites
  • Ledare
  • Nybörjare, erfaren
  • Senast uppdaterad: 31 augusti 2023

Kursbeskrivning

Du har valt Adobe Experience Manager för att hjälpa organisationen att nå viktiga mål, som bättre kundengagemang med innehållet, effektivare processer för innehållshantering och ökad produktivitet i teamet. Att välja rätt teknologi är bara det första steget.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så här bedömer du din organisations digitala mognad
  2. Om AEM-verktygsuppsättningar
  3. Så förbereder du teamet för framgång
  4. Så här anpassar och utvärderar du KPI:er

Låt oss lära oss.

Starta kurs