Integrera AEM Forms CS med ett lagringskonto i Azure-portalen

  • Experience Manager, Experience Manager Forms
  • Utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 15 juni 2022

Kursbeskrivning

Integrera Forms CS med ett Azure Portal-lagringskonto med en formulärdatamodell

Vad du kommer att lära dig

  1. Skapa en konfiguration för molntjänster för att ansluta till Azure-portalen
  2. Lagra inskickade formulärdata i Azure-portallagringen
  3. Fråga skickade formulärdata

Låt oss lära oss.

Startkurs