Kreativa åtgärder med AEM Assets Content Automation

  • Experience Manager, Experience Manager Assets
  • Utvecklare, administratör
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 17 maj 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur du använder tillägget för innehållsautomatisering för att utföra Creative Cloud-åtgärder på Adobe Experience Manager Assets.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så här utför du kreativa åtgärder i AEM Assets med tillägget Innehållsautomatisering
  2. Så här skapar du bearbetningsprofiler för Creative Cloud-åtgärder och använder dem i AEM Resursmappar

Låt oss lära oss.

Starta kurs