Använd Document Cloud API i AEM Forms

  • Acrobat Services, Experience Manager, Experience Manager Forms
  • Utvecklare
  • Mellanliggande
  • Senast uppdaterad: 16 maj 2023

Kursbeskrivning

Konvertera MS Office-formulärbilagor till PDF-filer med PDF Services-API (ett Document Cloud REST API).

Vad du kommer att lära dig

  1. Integrera ett Document Ser-API i AEM Forms
  2. Konvertera kontorsdokument till PDF-filer med REST API för PDF-tjänster

Låt oss lära oss.

Startkurs