Gå över till Adobe Experience Manager as a Cloud Service

  • Experience Manager, Experience Manager Sites, Experience Manager as a Cloud Service
  • Utvecklare
  • Erfaren
  • Senast uppdaterad: 6 september 2023

Kursbeskrivning

Lär dig hur du framgångsrikt flyttar från AEM 6 till Experience Manager as a Cloud Service.

Vad du kommer att lära dig

  1. Så här får du teamet ombord i AEM as a Cloud Service
  2. Så kan du modernisera en befintlig AEM-applikation till att vara kompatibel med AEM as a Cloud Service
  3. Så konfigurerar du grundläggande aspekter av AEM as a Cloud Service
  4. Så migrerar du innehåll till AEM as a Cloud Service

Låt oss lära oss.

Startkurs