Låt användare fylla i samma formulär på flera olika enheter

  • Experience Manager, Experience Manager Forms
  • Utvecklare
  • Erfaren
  • Senast uppdaterad: 15 juni 2022

Kursbeskrivning

Lär dig hur du implementerar en lösning för att hämta delvis ifyllda adaptiva formulär med bilagor via OTP-verifiering.

Vad du kommer att lära dig

  1. Spara formulärdata i databasen.
  2. Spara formulär som bilagor på en ny plats i CRX-arkivet.
  3. Integrera AEM Forms med Nexmo Communication API med datamodellsintegrering för OTP-verifiering.

Låt oss lära oss.

Startkurs