Skapa interaktivt kommunikationsdokument för den tryckta kanalen

  • Experience Manager, Experience Manager Forms
  • Utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 28 mars 2022

Kursbeskrivning

Interactive Communications centraliserar och hanterar framtagning, sammanställning och leverans av säkra, personaliserade och interaktiva korrespondenser som affärskorrespondens, dokument, kontoutdrag, förmånsmeddelanden, marknadsföringsmejl, räkningar och välkomstpaket. Kursen kommer att lyfta fram framtagningen av olika komponenter som utgör ett interaktivt kommunikationsdokument.

Låt oss lära oss.

Starta kurs