Skapa ett granskningsarbetsflöde i AEM Forms

  • Acrobat Sign, Experience Manager, Experience Manager Forms
  • Utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 15 juni 2022

Kursbeskrivning

Lär dig skapa AEM arbetsflöde med hjälp av komponenter för formulärarbetsflöde för att granska inskickade adaptiva Forms-data. Dessa arbetsflöden kan användas för att utveckla grundläggande arbetsflöden för granskning och godkännande, internt och i alla brandväggsprocesser. Du kan också använda steg för Forms Workflow för att starta dokumenttjänster och integrera med Adobe Sign signaturarbetsflöde.

Vad du kommer att lära dig

  1. Använda komponenten Tilldela uppgift
  2. Initiera variabler i arbetsflödet
  3. Starta ett AEM arbetsflöde när formulär skickas

Låt oss lära oss.

Starta kurs