Personalisera upplevelser med AEM och Adobe Target

  • Experience Manager, Experience Manager Sites, Target
  • Utvecklare, administratör
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Kursbeskrivning

AEM och Target är kraftfulla lösningar med kompletterande funktioner, men användarna har ibland svårt att förstå hur produkterna används tillsammans för att förbättra leveransen av personaliserade upplevelser. I den här kursen får du lära dig hur du konfigurerar AEM och Target för att leverera en optimerad upplevelse för slutanvändare.

Vad du kommer att lära dig

  1. Översikt över AEM och Adobe Target
  2. Konfigurera AEM redigeringstjänsten så att den integreras med Adobe Target
  3. Skapa en AEM-webbplats som kan integreras med Adobe Target tack vare Experience Platform Launch
  4. Så kan du skapa och leverera personaliserade upplevelser med AEM och Target

Låt oss lära oss.

Startkurs