Förifyllnad av adaptiva formulär med datamodellen för formulär

  • Experience Manager, Experience Manager Forms
  • Utvecklare
  • Nybörjare
  • Senast uppdaterad: 28 mars 2022

Kursbeskrivning

Du kan fylla i fälten i ett adaptivt formulär i förväg med befintliga data. När en användare öppnar ett formulär är värdena för dessa fält redan ifyllda. För att fylla i data i en adaptiv formulär i förväg ska du göra användardata tillgängliga som en redan ifylld XML/JSON i det format som följer datastrukturen för ifyllning av adaptiva formulär i förväg. I den här kursen kan du lära dig att fylla i adaptiva formulär i förväg med formulärdatamodellens fråge-attribut. Värdet på fråge-attributet hämtas från URL:en som är länkad med det adaptiva formuläret.

Låt oss lära oss.

Startkurs